آدرس : رشت ، خیابان نامجو ،مرکز آموزشی پژوهشی درمانی ولایت

   ایمیل مرکز: velayathospital@gmail.com  
تلفن ریاست :  33368633


تلفن مدیریت : 33368835

 
تلفکس دفتر پرستاری : 33368651
 
مرکز تلفن بیمارستان: 33368860-33368714-013
 
 کد پستی بیمارستان: 4193713191
 
معاونت آموزشی : دکتر ریماز
 
 تلفن داخلی معاونت آموزشی:288
 
vellayat.info@gmail.com ارتباط با واحد معاونت آموزشی
آخرین بروز رسانی : 29 مرداد 1400