واحدهای اندازه گیری آزمایشات

انواع سرم و کاربرد آن ها

Hyperalgesic responses in methadone

HYPERALGESIC RESPONSES in METHADONE MAINTENANCE PATIENTS pkz

Methadone hyperalgesia

Infection.pptx

Presentation

Cutaneous Scarring

Nutrition and metabolism in burn patients

Hypertension & covid-19

The Use of Mesenchymal Stem Cells in Burn Wound Healing

عفونت های باکتریایی بعد از سوختگی

Presentation shabanpour.saedi.mahjoub

تجزیه تنسور برای تقسیم بندی تصویر رنگی زخم سوختگی

Tensor Decomposition for Colour
Image Segmentation of Burn
 (1)Wounds

Tensor  Decomposition For Colour

Image Segmentation Of Burn

Wounds(2)

 

 

 

افت هموگلوبین به دنبال خونریزی پس از زایمان

 

Bacterial Infections After Burn Injuries: Impact of Multidrug Resistance 

 

Tensor Decomposition for Colour
Image Segmentation of Burn
Wounds

 

PATIENT BLOOD MANAGEMENT

 

اثر بخشی و امکان استفاده از غشا آمنیوتیک برای درمان زخم های سوختگی

 

Efficacy_and_feasibility_of_amniotic_membrane_for.19

 

Covid19-burn-Velayat

 

Presentation

 

The TRAAGIC score: early predictors of inpatient mortality in adult trauma patients

 

Surgical site infections

 

The Roles of inflammation in keloid and hypertrophic

 

Prognostic evaluation..

 

 

آخرین بروز رسانی : 19 اردیبهشت 1401
آرشیو
آرشیو

آخرین اخبار