برنامه پزشکان درمانگاه

 

تاریخ نام پزشک ثابت ، گردش ساعت روزهای هفته
هر هفته دکتر مبین
ثابت 10-12 شنبه
هر هفته دکتر داداشی ثابت 10-12 یکشنبه
هر هفته دکتر مبین ثابت 12-14 دوشنبه
هر هفته دکتر حسین زاده ثابت 10-12 سه شنبه
هر هفته  دکتر داداشی ثابت 10-12 چهارشنبه
هر هفته دکتر خوشحال-دکتر آقازاده ثابت 10-12 پنج شنبه
 
 
 
درمانگاه گروه بیهوشی

شنبه - دوشنبه - چهارشنبه

16 الی 19

 
 
 
 
 
 
درمانگاه گروه فک و صورت

شنبه

دو شنبه
 
سه شنبه
 
چهارشنبه

 8-10

 8-10
 
 8-10

  12-14

 
 
 
 
 
درمانگاه فوق تخصصی ترمیمی و جراحی پلاستیک
     

شنبه

 

یکشنبه - سه شنبه

 

دوشنبه - پنجشنبه 

 

 

14-16

 

12-14

 

8-11

 
 

دکتر علویون

 
دکتر فرزان
 
 
دکتر طلوعی
 
 

 

 
 
 
 درمانگاه ارتوپد  

یکشنبه ها

---

-------

 

 
 
 
 
 درمانگاه جراحی ترمیمی سوختگی
 

 چهار شنبه

14 - 12

دکتر مبین


 
 

درمانگاه پوست
 

روزهای زوج

10 - 8

دکتر نور محمد بصری

 
 
 
 
 
آخرین بروز رسانی : 24 شهریور 1400