بیمه های طرف قرارداد

 

بیمه پایه تامین اجتماعی- خدمات درمانی ( بیمه سلامت ایرانیان) - نیروهای مسلح- حوادث ترافیکی (تصادفی)- کمیته امداد

 

 
 

بیمه تکمیلی:  ایران - شرکت نفت

آخرین بروز رسانی : 24 شهریور 1400