ترخیص

 
  پس از  اینکه پزشک دستور ترخیص را صادر نمود ، پرونده جهت حسابرسی به واحد درآمد ارسال می گردد. همراه بیمار با در دست داشتن دفترچه بیمه بیمار به واحد درآمد مراجعه می کند. پس از محاسبه هزینه ها ، به واحد صندوق رفته وجه را واریز می کند و واحد درآمد با دریافت رسید واریزی برگه ترخیص را صادر می نماید. یک کپی از برگه ترخیص به بخش مربوطه و کپی دیگر به واحد انتظامات تحویل می گردد.
 

  -تبصره: چنانچه بیمار، بیمه تکمیلی داشته باشد در طول مدت بستری همراه وی باید به بیمه تکمیلی طرف قرارداد بیمارستان مراجعه کرده و معرفی نامه بیمه را تهیه نماید.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
آخرین بروز رسانی : 24 شهریور 1400
آرشیو
آرشیو

آخرین اخبار