داروخانه
 

    

مسئول فنی : دکتر فاطمه رضایی خلیق  

               داروساز
 
شماره تلفن داخلی : 212                                                 
   
تلفن مستقیم:  33368851
 
مسیر دستیابی : طبقه همکف    
                                                                                     

 

این واحد همه روزه صبح ها تأمین کننده دارو های تخصصی و عمومی و تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیماران در بخش های بستری و کلینیک تخصصی سرپایی می باشد
و طرف قرار داد با کلیه ادارات بیمه می باشد.

 خلاصه عملکرد:

1.تامین کننده داروهای تخصصی و تجهیزات پزشکی مورد نیازبیماران به بخشها اتاق عمل و کیلینیک تخصصی وسرپایی می باشد.

2.هماهنگی مداوم با بیمه ها جهت تنظیم قیمت داروها و تجهیزات دارو

3.همکاری با داروخانه های سایر بیمارستانهای استان گیلان جهت تعویض و جابجایی داروها

4.مجهز سیستم کامپیوتری HIS و به روز بودن سیستم جهت ارائه خدمات سریعتر و مناسب تر

5.همکاری با معاونت غذا و دارو جهت تحویل مخدرهای مورد نیاز داروخانه

6.داشتن داروهای ویژه نظیر آنتی بیوتیکها با قیمت مناسب جهت عدم مراجعه بیماران به سایر مراکز و داروخانه ها

7.حصول اطمینان از رعایت اصول علمی در حفظ کیفیت دارو ملزومات و تجهزات مصرفی در انبارهای مربوطه
 
 
 
 
 

 

 
 
 

داروخانه

آخرین بروز رسانی : 24 شهریور 1400
آرشیو
آرشیو

آخرین اخبار