دکتر محمد رضا مبین 

  سمت : رئیس مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی ولایت

  مسیر دستیابی : ساختمان اداری

  تلفن: 33368633

  پست الکترونیک: Mmobayen@gums.ac.ir

 
                       
  


  زهرا کاظمی لیچاهی 
 
  سمت : مدیر مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی ولایت

  
مسیر دستیابی : طبقه همکف
 
  تلفن: 33368835
 
  پست الکترونیک: kazemizahra5353@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مرجان حاجتی

  سمت: رئیس خدمات پرستاری مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی ولایت

  مسیر دستیابی: طبقه همکف

  تلفن:33368651

  نمابر:33368651

  پست الکترونیک m.hajati50@gmail.com

 
 
 
 
 
 
آخرین بروز رسانی : 15 دی 1400
آرشیو
آرشیو

آخرین اخبار