پذیرش سوختگی:

     پس از ویزیت پزشک ، بیمار و یا همراه وی با در دست داشتن مدارک فوق و دستور بستری پزشک به واحد پذیرش مراجعه کرده و سپس به بخش مورد نظر انتقال داده می شود.

 -تبصره : در صورت تکمیل نبودن مدارک در طول مدت بستری مدارک باید  تکمیل شود

 
 
 
   
پذیرش VIP:
 
 بیمار با دستور بستری پزشک به بیمارستان مراجعه نموده ، به بخش مورد 
نظر رفته و پس از تعیین تاریخ جراحی ، برای تعیین ودیعه به واحد         مدیریت مراجعه می کند. با توجه به نوع جراحی مبلغی به عنوان ودیعه علی        الحساب تعیین می شود. در تاریخ جراحی بیمار پس از واریز نمودن مبلغ  فوق
 با  در دست داشتن مدارک به واحد پذیرش مراجعه می نماید
  
 
 
 
آخرین بروز رسانی : 24 شهریور 1400
آرشیو
آرشیو

آخرین اخبار